Veel gestelde vragen

Aangezien er veel onduidelijkheden bestaan over nota’s,
zijn hier een aantal veel gestelde vragen met daarop ons antwoord:

U ontvangt uw tandartsnota van ons als u afbehandeld bent. Vervolgens dient u de nota zelf in bij uw zorgverzekeraar en betaalt u de nota zelf, of laat deze door de zorgverzekeraar aan ons betalen. De zorgverzekeraar vergoedt de nota aan u of aan ons volgens de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Een nieuwe volledige prothese (kunstgebit) valt voor 75% onder de basisverzekering en reparaties/aanpassingen daaraan vallen voor 90% onder de basisverzekering;

Tandartskosten voor volwassenen worden (gedeeltelijk) vergoed uit een aanvullende tandarts verzekering. Hierop geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor behandelingen door de kaakchirurg, want die worden vanuit de basisverzekering vergoed. De tandartskosten voor de jeugd t/m 17 jaar worden 100% vergoed.

U kunt de landelijk verplichte tarieven op de website vinden. Voor de behandeling boven de 150 euro geven wij een kostenbegroting. Dit kan mondeling of schriftelijk zijn afhankelijk van uw wensen.

Nog meer vragen?

Emails worden uiterlijk binnen 2 werkdagen beantwoord, indien de praktijk gesloten is worden emails binnen 48 uur beantwoord nadat de praktijk weer geopend is.