Ingangsdatum tarieven 01-01-2019
Deze prijzen gelden tot 31-12-2019

prestatie Omschrijving Prijs
C11 Periodieke controle 21,78
C13 Probleemgericht consult 21,78
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 57,31
C85 Weekendbehandeling 21,78
C86 Avondbehandeling 21,78
C87 Nachtbehandeling 21,78
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 16,05
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto 12,04
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto 68,77
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak 68,77
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto 25,22
X24 Maken en beoordelen schedelfoto 30,95
X34 Beoordelen schedelfoto 22,92
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto 194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 57,31
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 12,85
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten 12,85
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit 25,79
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek 17,19
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 5,73
M40 Fluoridebehandeling 14,33
M61 Mondbeschermer 25,79
A15 Oppervlakte verdoving 7,45
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 14,33
A20 Eénvlaksvulling amalgaam 24,07
B10 Tweevlaksvulling amalgaam 38,40
B11 Drievlaksvulling amalgaam 49,86
B12 Meervlaksvulling amalgaam 69,92
V71 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 35,53
V72 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 49,86
V73 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 61,32
V74 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 81,38
V81 Eénvlaksvulling composiet 45,85
V82 Tweevlaksvulling composiet 60,18
V83 Drievlaksvulling composiet 71,64
V84 Meervlaksvulling composiet 91,70
V91 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 68,77
V92 Fissuurlak, eerste element 25,79
V93 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 14,33
V94 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen 5,73
V15 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,46
V30 Parapulpaire stift 11,46
V35 Wortelkanaalstift 20,06
V40 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,60
V50 Wortelkanaalbehandeling consult 21,78
V70 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 40,12
V80 Consult na tandheelkundig ongeval 31,52
V85 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 45,85
E01 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46,74
E02 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 103,16
E03 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 149,01
E60 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 194,86
E04 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 240,71
E13 Elektronische lengtebepaling 14,33
E14 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 17,19
E16 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 45,85
E17 Verwijderen van kroon of brug 34,39
E85 Moeilijke wortelkanaalopening 28,66
E19 Verwijderen van wortelstift 40,12
E66 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 28,66
E51 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 28,66
E52 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 40,12
E53 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 28,66
E54 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 80,24
E55 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 51,58
E56 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal 42,98
E57 Afsluiting van open wortelpunt 45,85
E61 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 57,31
E62 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 28,66
E63 Inwendig bleken, eerste zitting 45,85
E64 Inwendig bleken, elke volgende zitting 17,19
E77 Uitwendig bleken per kaak 71,64
E78 Directe pulpa-overkapping 28,66
E90 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,46
E95 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22,92
E97 Verwijderen spalk, per element 5,73
E40 Aanbrengen rubberdam 11,46
E42 Snij-/ hoektand 114,62
E43 Premolaar 160,47
E44 Molaar 206,32
E45 Aanbrengen retrograde vulling 22,92
E31 Het trekken van een element met re-implantatie 80,24
E32 Kijkoperatie 68,77
E33 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 77,37
E34 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 57,31
E36 Eenvlaks composiet inlay 68,77
E37 Tweevlaks composiet inlay 131,82
E86 Drievlaks composiet inlay 171,94
E87 Eenvlaksinlay 103,16
R08 Tweevlaksinlay 160,47
R09 Drievlaksinlay 229,25
R10 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 28,66
R11 Kroon 252,17
R12 Endokroon, indirect vervaardigd 68,77
R13 Confectiekroon 51,58
R14 Opbouw plastisch materiaal 57,31
R24 Gegoten opbouw, indirecte methode 57,31
R28 Gegoten opbouw, directe methode 114,62
R29 Eerste brugtussendeel 171,94
R31 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 85,97
R32 Brugverankering, per anker 57,31
R33 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 143,28
R40 Metalen fixatiekap met afdruk 28,66
R45 Gipsslot met extra afdruk 28,66
R46 Plakbrug zonder preparatie 114,62
R49 Plakbrug met preparatie 171,94
R50 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 40,12
R55 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22,92
R60 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 63,04
R61 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 63,04
R65 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 34,39
R66 Aanbrengen extra retentie of pinnen in schildje 22,92
R70 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22,92
R71 Opnieuw vastzetten plakbrug 57,31
R72 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 28,66
R73 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 28,66
R74 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 68,77
R75 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 114,62
R76 Temporaire, eerste voorziening 28,66
R77 Temporaire, volgende voorziening 11,46
R78 Gedeeltelijk voltooid werk 143,28
R79 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 91,70
R80 Spieractiviteitsmeting en registratie 63,04
R85 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 57,31
R90 Instructie spieroefeningen 154,74
G01 Occlusale spalk 229,25
G02 Repositiespalk 28,66
G03 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 315,22
G61 Indirect planmatig inslijpen 51,58
G62 Biofeedbacktherapie 63,04
G63 Behandeling triggerpoint 45,85
G64 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk 57,31
G65 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 63,04
G66 Opbeetplaat 85,97
G67 Niet-standaard beetregistratie 85,97
G68 Scharnierasbepaling 80,24
G33 Centrale relatiebepaling 57,31
G69 Protrale/laterale bepalingen 515,81
G10 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 28,66
G11 Toeslag voor het behouden van beethoogte 28,66
G12 Therapeutische positiebepaling 57,31
G13 Beetregistratie intra-oraal 286,56
G14 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 28,66
G15 Controlebezoek MRA 45,85
G16 Reparatie MRA met afdruk 42,98
G20 Trekken tand of kies 32,09
G71 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 5,92
G72 Kosten hechtmateriaal 63,04
G73 Hechten weke delen 68,77
H11 Hemisectie van een molaar 57,31
H16 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 17,19
H21 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 57,31
H26 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 68,77
H33 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 51,58
H50 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 34,39
H55 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 68,77
H90 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 91,70
H35 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 63,04
H40 Primaire antrumsluiting 80,24
H41 Behandeling kaakbreuk, per kaak 80,24
H42 Marsupialisatie 154,74
H43 Primaire sluiting 80,24
H44 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 154,74
H59 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 108,89
H60 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 183,40
H65 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 34,39
H70 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 28,66
H75 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 57,31
H80 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 85,97
H85 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 171,94
P60 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 63,04
P65 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 17,19
P17 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 234,98
P10 Frame kunstgebit, 1-4 elementen 320,95
P15 Frame kunstgebit, 5-13 elementen 143,28
P16 Wortelkap met stift 85,97
P18 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 57,31
P34 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 14,33
P35 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 114,62
P31 Noodkunstgebit 171,94
P32 Volledig kunstgebit bovenkaak 229,25
P33 Volledig kunstgebit onderkaak 372,53
P40 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 28,66
P45 Individuele afdruk zonder randopbouw 63,04
P21 Individuele afdruk met randopbouw 34,39
P25 Frontopstelling in aparte zitting 57,31
P30 Reoccluderen 57,31
P36 Naregistratie en remounten 63,04
P14 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 85,97
P37 Toeslag voor bepaling neutrale zone 28,66
P27 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 28,66
P28 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 34,39
P38 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 45,85
P39 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 40,12
P41 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 40,12
P42 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 85,97
P43 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 57,31
P29 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 85,97
P06 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 160,47
P01 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak 17,19
P02 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak 45,85
P03 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 40,12
P04 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak 40,12
P70 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 85,97
P07 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 57,31
P08 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 85,97
P56 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 17,19
P51 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 45,85
P52 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak 45,85
P53 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak 45,85
P54 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak 151,88
P57 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 166,21
P58 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 30,95
P78 Grondig reinigen wortel, complex 22,92
P79 Grondig reinigen wortel, standaard 88,83
T11 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 103,16
T12 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 45,85
T21 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 60,18
T22 Beperkt consult parodontale nazorg 87,11
T31 Consult parodontale nazorg 115,77
T32 Uitgebreid consult parodontale nazorg 154,17
T33 Complex consult parodontale nazorg 151,88
T41 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 166,21
T42 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 186,27
T43 Flapoperatie tussen 2 elementen 286,56
T44 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 343,87
T60 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) 57,31
T61 Directe post-operatieve zorg, kort 154,17
T70 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 149,01
T71 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 71,64
T72 Tuber- of retromolaarplastiek 123,22
T73 Tandvleestransplantaat 1,30
T74 Tuber- of retromolaarplastiek 54,45
T75 Tandvleescorrectie per element 143,28
T76 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) 343,87
T80 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 114,62
T81 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie 186,27
T82 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 186,27
T83 Kroonverlenging per element 343,87
T84 Kroonverlenging per sextant 57,31
T85 Directe post-operatieve zorg, kort 154,17
T86 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 34,39
T87 Pocketregistratie 68,77
T88 Parodontiumregistratie 40,12
T89 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 77,37
T90 Behandeling tandvleesabces 61,90
T91 Toepassing lokaal medicament 22,92
T92 (Draad)Spalk 57,31
T93 Uitgebreide Voedingsanalyse 13,05
T94 Keuringsrapport met bitewingfoto’s 15,06
T57 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s 17,50
T95 Afgifte gezondheidsverklaring
T96 Niet nagekomen afspraak
C70 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
C75 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten
C76 Bleekgel
C90 Diversen
Nog meer vragen?

Emails worden uiterlijk binnen 2 werkdagen beantwoord, indien de praktijk gesloten is worden emails binnen 48 uur beantwoord nadat de praktijk weer geopend is.