Ingangsdatum tarieven 01-01-2021
Deze prijzen gelden tot 31-12-2021
Prijzen zijn excl. techniek kosten

Prestatie Omschrijving Uw prijs
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 15,07
A15 Oppervlakte verdoving 7,84
C11 Periodieke controle 22,91
C13 Probleemgericht consult 22,91
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt 108,53
C29 Studiemodellen 30,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 60,29
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s 0,00
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s 0,00
C76 Afgifte gezondheidsverklaring 0,00
C80 Mondzorg aan huis 18,09
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie 48,23
C85 Weekendbehandeling 22,91
C86 Avondbehandeling 22,91
C87 Nachtbehandeling 22,91
C90 Niet nagekomen afspraak 0,00
C91 Pocketregistratie 36,18
C92 Parodontiumregistratie 72,35
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 33,16
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 48,84
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 108,53
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 156,76
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 204,99
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 253,23
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 18,09
E31 Snij-/ hoektand 120,58
E32 Premolaar 168,82
E33 Molaar 217,05
E34 Aanbrengen retrograde vulling 24,12
E36 Het trekken van een element met re-implantatie 84,41
E37 Kijkoperatie 72,35
E40 Directe pulpa-overkapping 30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 12,06
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 24,12
E44 Verwijderen spalk, per element 6,03
E45 Aanbrengen rubberdam 12,06
E51 Verwijderen van kroon of brug 36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 30,15
E53 Verwijderen van wortelstift 42,20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 30,15
E56 Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel 42,20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 30,15
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 48,23
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 54,26
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal 45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt 48,23
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 48,23
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 60,29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 30,15
E85 Elektronische lengtebepaling 15,07
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 81,39
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 60,29
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen 60,29
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 18,09
E97 Uitwendig bleken per kaak 75,37
H11 Trekken tand of kies 45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 33,76
H21 Kosten hechtmateriaal 6,18
H26 Hechten weke delen 66,32
H33 Hemisectie van een molaar 72,35
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 54,26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 36,18
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 72,35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 96,47
H44 Primaire antrumsluiting 66,32
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 60,29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 18,09
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 84,41
H60 Marsupialisatie 84,41
H65 Primaire sluiting 162,79
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 84,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 162,79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 114,55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 192,93
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 60,29
J01 Initieel onderzoek implantologie 66,88
J02 Verlengd onderzoek implantologie 102,90
J03 Proefopstelling 138,91
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 46,30
J06 Vrijleggen foramen mentale 30,87
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik 0,00
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond 20,58
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 246,95
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 154,35
J11 Prepareren donorplaats 138,91
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 149,20
J13 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 72,03
J15 Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio 87,46
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte 133,77
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad 61,74
J19 Toeslag esthetische zone 66,88
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak 235,12
J23 Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) 77,17
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 169,78
J27 Vervangen (eerste) implantaat 235,12
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak 97,24
J29 Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) 36,53
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats 108,04
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 118,33
J33 Kosten implantaat 330,87
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting 10,29
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat 24,18
J36 Verwijderen implantaat 33,96
J37 Vervangen volgend implantaat 97,24
J39 Uitvoeren autotransplantaat 179,56
J41 Plaatsen elke volgende drukknop 36,01
J42 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak 210,94
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 66,88
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 25,72
J45 Plaatsen eerste drukknop 123,48
J50 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit 529,92
J51 Onder-klikgebit 344,71
J52 Boven-klikgebit 344,71
J53 Omvorming klikgebit 102,90
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 133,77
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 154,35
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 180,07
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 87,46
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 113,19
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 138,91
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 56,59
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 92,61
J70 Opvullen zonder staafdemontage 144,06
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 180,07
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 205,79
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 231,52
J74 Reparatie zonder staafdemontage 56,59
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 108,04
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 133,77
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 159,49
J78 Verwijderen en vervangen drukknop 25,72
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 523,75
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie 115,76
J87 Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat 267,53
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) 179,56
J97 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie 179,60
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 101,64
JTV001 Instellingstoeslag 0,00
JTV010 Toeslag haal- en/of brengservice 0,00
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 13,52
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten 13,52
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit 27,13
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 6,03
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek 18,09
M40 Fluoridebehandeling 15,07
M61 Mondbeschermer 27,13
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element 52,45
M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element 28,94
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 42,20
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 90,44
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 60,29
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 90,44
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 42,20
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak 18,09
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 48,23
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 90,44
P14 Individuele afdruk met randopbouw 66,32
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 180,88
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 66,32
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 60,29
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 18,09
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak 180,88
P25 Volledig kunstgebit onderkaak 241,17
P27 Reoccluderen 60,29
P28 Naregistratie en remounten 60,29
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 48,23
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 391,90
P31 Wortelkap met stift 150,73
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls 90,44
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 60,29
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen 247,20
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen 337,64
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 30,15
P37 Frontopstelling in aparte zitting 36,18
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 66,32
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 90,44
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 15,07
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 30,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 30,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 36,18
P45 Noodkunstgebit 120,58
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 42,20
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 90,44
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 60,29
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 90,44
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak 42,20
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 18,09
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak 48,23
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 36,18
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 30,15
P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak 168,82
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak 48,23
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak 48,23
R08 Eénvlaks composiet inlay 72,35
R09 Tweevlaks composiet inlay 138,67
R10 Drievlaks composiet inlay 180,88
R11 Eénvlaksinlay 108,53
R12 Tweevlaksinlay 168,82
R13 Drievlaksinlay 241,17
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 30,15
R24 Kroon op natuurlijk element 265,28
R29 Confectiekroon 54,26
R31 Opbouw plastisch materiaal 60,29
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode 60,29
R33 Gegoten opbouw, directe methode 120,58
R34 Kroon op implantaat 241,17
R40 Eerste brugtussendeel 180,88
R45 Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel 90,44
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 150,73
R50 Metalen fixatiekap met afdruk 30,15
R55 Gipsslot met extra afdruk 30,15
R60 Plakbrug zonder preparatie 120,58
R61 Plakbrug met preparatie 180,88
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel 42,20
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 24,12
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 66,32
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 66,32
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 24,12
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 60,29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 30,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 30,15
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 72,35
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 120,58
R80 Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies 30,15
R85 Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies 12,06
R90 Gedeeltelijk voltooid werk 0,00
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 174,85
T021 Grondig reinigen wortel, complex 32,56
T022 Grondig reinigen wortel, standaard 24,12
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus 108,53
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling 66,32
T042 Consult parodontale nazorg 91,64
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg 121,79
T044 Complex consult parodontale nazorg 162,19
T070 Flapoperatie tussen 2 elementen 195,95
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 301,46
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) 361,75
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting 60,29
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting 162,19
T076 Tuber- of retromolaarplastiek 75,37
T101 Tuber- of retromolaarplastiek als zelfstandige verrichting 105,51
T102 Tandvleescorrectie per element 57,28
T103 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) 150,73
T111 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 361,75
T112 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element 120,58
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 195,95
T121 Kroonverlenging per element 195,95
T122 Kroonverlenging per sextant 361,75
T141 Tandvleestransplantaat 114,55
T142 Recessie bedekking met verplaatste lap 361,75
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting 60,29
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting 162,19
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 42,20
T162 Behandeling tandvleesabces 81,39
T163 Toepassing lokaal medicament 65,12
T164 (Draad)Spalk 24,12
T165 Uitgebreide voedingsanalyse 60,29
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten 15,84
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 13,73
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 15,84
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) 72,35
V30 Fissuurlak, eerste element (sealen) 27,13
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) 15,07
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen 6,03
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 12,06
V70 Parapulpaire stift 12,06
V71 Eénvlaksvulling amalgaam 25,32
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 40,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam 52,45
V74 Meervlaksvulling amalgaam 73,56
V80 Wortelkanaalstift 21,10
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 37,38
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 52,45
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 64,51
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 85,61
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 9,04
V91 Eénvlaksvulling composiet 48,23
V92 Tweevlaksvulling composiet 63,31
V93 Drievlaksvulling composiet 75,37
V94 Meervlaksvulling composiet 96,47
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 16,88
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto 12,66
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto 72,35
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak 72,35
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto 26,53
X24 Maken en beoordelen schedelfoto 32,56
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto 204,99
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 60,29
X34 Beoordelen schedelfoto 24,12
X831 Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen 22,51
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten 13,73
Y02 Onderlinge dienstverlening 0,00
BLEEK Bleekgel 17,50
DIV Diversen 0,00
Nog meer vragen?

Emails worden uiterlijk binnen 2 werkdagen beantwoord, indien de praktijk gesloten is worden emails binnen 48 uur beantwoord nadat de praktijk weer geopend is.