PrijslijstIngangsdatum tarieven 02-01-2018
Deze prijzen gelden tot 31-12-2018
Code Omschrijving Bedrag

Verdoving

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,81
A15 Oppervlakte verdoving 7,18

Consultatie en diagnostiek

C11 Periodieke controle 21,00
C13 Probleemgericht consult 21,00
C22 Aanvullende medische anamnese na routinevragen 21,00
C28 Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen behandelplan 99,46
C29 Studiemodellen tbv behandelplan 27,63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden per boven of onderkaak 55,26
C85 Weekendbehandeling 21,00
C86 Avondbehandeling 21,00
C87 Nachtbehandeling 21,00
C90 Niet nagekomen afspraak 20,00

Wortelkanaalbehandelingen

E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 38,68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 30,39
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten 46,02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 99,46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 143,67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 187,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 232,08
E19 Insluiten calciumhydroxide of vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 16,58
E31 Snij-/ hoektand 110,51
E32 Premolaar 154,72
E33 Molaar 198,93
E34 Aanbrengen retrograde vulling * 22,10
E36 Het trekken van een element met re-implantatie * 77,36
E40 Directe pulpa-overkapping 27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,05
E43 Vastzetten element dmv een spalk na tandheelkundig ongeval * 22,10
E44 Verwijderen spalk 5,53
E45 Aanbrengen rubberdam 11,05
E51 Verwijderen van kroon of brug 33,15
E52 Moeilijke wortelkanaal opening 27,63
E53 Verwijderen van wortelstift 38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 27,63
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel 44,21
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 77,36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 49,73
E63 Toeslag voor afsluiting met MTA of vergelijkbaar biokeramisch materiaal * 41,44
E64 Afsluiting van open wortelpunt 44,21
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 44,21
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 55,26
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 27,63
E85 Elektronische lengtebepaling 13,81
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 74,60
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 55,26
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 44,21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,58
E97 Uitwendig bleken per kaak * 69,07

Kaakgewrichttbehandelingen

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 138,14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 88,41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 60,78
G10 Niet standaard beetregistratie 82,89
G11 Scharnierasbepaling 82,89
G12 Centrale relatiebepaling 77,36
G13 Protrale/laterale bepalingen 55,26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 497,32
G15 Voor het behouden van beethoogte 27,63
G16 Therapeutische positiebepaling 27,63
G20 Beetregistratie intra-oraal 55,26
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding * 55,26
G61 Instructie spieroefeningen 55,26
G62 Occlusale spalk * 149,19
G63 Repositiespalk * 221,03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 27,63
G65 Indirect planmatig inslijpen * 303,92
G66 Biofeedbacktherapie 49,73
G67 Behandeling triggerpoint 60,78
G69 Opbeetplaat * 60,78
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 276,29
G72 Controlebezoek MRA 27,63
G73 Reparatie MRA met afdruk 44,21

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

H11 Trekken tand of kies 41,44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,94
H21 Kosten hechtmateriaal 5,83
H26 Hechten weke delen 60,78
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 66,31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak per kaak 49,73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 33,15
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 66,31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 88,41
H44 Primaire antrumsluiting 60,78
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 55,26

Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 min 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 min 12,39
M03 Gebitsreiniging per 5 min 12,39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement 24,87
M10 Fluoridebehandeling, methode I 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II 22,10
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek ** 16,58
M61 Mondbeschermer * 24,87

Kunstgebitten

P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw per kaak * 38,68
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw per kaak * 82,89
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw per kaak * 55,26
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw per kaak * 82,89
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 38,68
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk per kaak * 16,58
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk per kaak * 44,21
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * 82,89
P14 Individuele afdruk met randopbouw 60,78
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * 165,77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 60,78
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 55,26
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 16,58
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak * 165,77
P25 Volledig kunstgebit onderkaak * 221,03
P27 Reoccluderen 55,26
P28 Naregistratie en remounten 55,26
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 44,21
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * 359,17
P31 Wortelkap met stift * 138,14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q, staafhuls 82,89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 55,26
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen * 226,55
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen * 309,44
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 27,63
P37 Frontopstelling in aparte zitting 33,15
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte mbv specifieke apparatuur 60,78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 82,89
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,81
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 27,63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 27,63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 33,15
P45 Noodkunstgebit * 110,51
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw per kaak * 38,68
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw per kaak * 82,89
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw per kaak * 55,26
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw per kaak * 82,89
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit per kaak 38,68
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk per kaak * 16,58
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk per kaak * 44,21
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 33,15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 27,63
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage per kaak * 154,72
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk per kaak * 44,21
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk per kaak * 44,21

Kronen en bruggen

R08 Eenvlaks composiet inlay * 66,31
R09 Tweevlaks composiet inlay * 127,09
R10 Drievlaks composiet inlay * 165,77
R11 Eenvlaksinlay * 99,46
R12 Tweevlaksinlay * 154,72
R13 Drievlaksinlay * 221,03
R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen indirecte restauraties 27,63
R24 Kroon * 243,13
R28 Endokroon, indirect vervaardigd * 66,31
R29 Confectiekroon 49,73
R31 Opbouw plastisch materiaal 55,26
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode * 55,26
R33 Gegoten opbouw, directe methode * 110,51
R40 Eerste brugtussendeel * 165,77
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * 82,89
R46 Brugverankering, per anker * 55,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 138,14
R50 Metalen fixatiekap met afdruk * 27,63
R55 Gipsslot met extra afdruk * 27,63
R60 Plakbrug zonder preparatie * 110,51
R61 Plakbrug met preparatie * 165,77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 38,68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee 22,10
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 60,78
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 60,78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 33,15
R73 Aanbrengen extra retentie cq pinnen in schildje 22,10
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties * 22,10
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug * 55,26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 27,63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 27,63
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * 66,31
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * 110,51
R80 Temporaire, eerste voorziening * 27,63
R85 Temporaire, volgende voorziening * 11,05

Tandvleesbehandelingen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 160,25
T21 Grondig reinigen wortel complex 29,84
T22 Grondig reinigen wortel standaard 22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiele tandvleesbehandeling 85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiele tandvleesbehandeling 99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 44,21
T57 Toepassing lokaal medicament 59,68
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 146,43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 160,25
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 179,59
T71 Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) 276,29
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) 331,54
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 55,26
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 148,64
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 143,67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 69,07
T80 Tandvleestransplantaat 118,80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 96,70
T82 Tandvleescorrectie, per element 52,49
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (��n zesde deel) 138,14
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (��n zesde deel) * 331,54
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (��n zesde deel), per e * 110,51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 179,59
T87 Kroonverlenging per element 179,59
T88 Kroonverlenging per sextant 331,54
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 55,26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 148,64
T91 Pocketregistratie 33,15
T92 Parodontiumregistratie 66,31
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling ** 38,68
T94 Behandeling tandvleesabces 74,60
T95 (Draad)Spalk * 22,10
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse 55,26

Vullingen

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 66,31
V30 Fissuurlak eerste element 24,87
V35 Fissuurlak volgend element in dezelfde zitting 13,81
V40 Het polijsten of beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5,53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,05
V70 Parapulpaire stift * 11,05
V71 Eenvlaksvulling amalgaam 23,21
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 37,02
V73 Drievlaksvulling amalgaam 48,07
V74 Meervlaksvulling amalgaam 67,41
V80 Wortelkanaalstift * 19,34
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 34,26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 48,07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 59,13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 78,47
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * 8,29
V91 Eenvlaksvulling composiet 44,21
V92 Tweevlaksvulling composiet 58,02
V93 Drievlaksvulling composiet 69,07
V94 Meervlaksvulling composiet 88,41

Maken en/ of beoordelen foto’s

X10 Kleine rontgenfoto 15,47
X10 Bitewings 15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto 66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto tbv implantologie in de tandeloze kaak 66,31

Overige

ZZZ bleachinggel los 24,00
ZZZ AWBZ regeling 84,78
Deze prijzen gelden voor iedereen. Indien uw zorgaanbieder een
contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunnen andere prijzen geldenCriteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaardprijs

Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst.
Op basis van onderstaande criteria kan ik per hoofdcategorie afwijken van deze standaardprijslijst:

Zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk):

Andere reden:

Nog meer vragen?

Emails worden uiterlijk binnen 2 werkdagen beantwoord, indien de praktijk gesloten is worden emails binnen 48 uur beantwoord nadat de praktijk weer geopend is.