Prijslijst

Ingangsdatum tarieven 01-01-2017
Deze prijzen gelden tot 31-12-2017

Code Omschrijving Bedrag

Verdoving

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,45
A15 Oppervlakte verdoving 6,99

Consultatie en diagnostiek

C11 Periodieke controle 20,44
C13 Probleemgericht consult 20,44
C22 Aanvullende medische anamnese na routinevragen 20,44
C28 Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen behandelplan 96,81
C29 Studiemodellen tbv behandelplan 26,89
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden per boven of onderkaak 53,79
C85 Weekendbehandeling 20,44
C86 Avondbehandeling 20,44
C87 Nachtbehandeling 20,44
C90 Niet nagekomen afspraak 20,00

Wortelkanaalbehandelingen

E01 Wortelkanaalbehandeling consult 20,44
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 37,65
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 29,58
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten 45,18
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 96,81
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 139,84
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 182,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 225,90
E19 Insluiten calciumhydroxide of vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 16,14
E31 Snij-/ hoektand 107,57
E32 Premolaar 150,60
E33 Molaar 193,63
E34 Aanbrengen retrograde vulling * 21,51
E36 Het trekken van een element met re-implantatie * 75,30
E40 Directe pulpa-overkapping 26,89
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 10,76
E43 Vastzetten element dmv een spalk na tandheelkundig ongeval * 21,51
E44 Verwijderen spalk 5,38
E45 Aanbrengen rubberdam 10,76
E51 Verwijderen van kroon of brug 32,27
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 26,89
E53 Verwijderen van wortelstift 37,65
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 26,89
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 26,89
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 37,65
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 26,89
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 43,03
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 75,30
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 48,41
E63 Toeslag voor afsluiting met MTA of vergelijkbaar biokeramisch materiaal * 40,34
E64 Afsluiting van open wortelpunt 43,03
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 43,03
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 53,79
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 26,89
E85 Elektronische lengtebepaling 13,45
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 72,61
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 53,79
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 43,03
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,14
E97 Uitwendig bleken per kaak * 67,23

Kaakgewrichttbehandelingen

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 134,46
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 86,06
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 59,16
G10 Niet standaard beetregistratie 80,68
G11 Scharnierasbepaling 80,68
G12 Centrale relatiebepaling 75,30
G13 Protrale/laterale bepalingen 53,79
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 484,07
G15 Voor het behouden van beethoogte 26,89
G16 Therapeutische positiebepaling 26,89
G20 Beetregistratie intra-oraal 53,79
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding * 53,79
G61 Instructie spieroefeningen 53,79
G62 Occlusale spalk * 145,22
G63 Repositiespalk * 215,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 26,89
G65 Indirect planmatig inslijpen * 295,82
G66 Biofeedbacktherapie 48,41
G67 Behandeling triggerpoint 59,16
G69 Opbeetplaat * 59,16
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 268,93
G72 Controlebezoek MRA 26,89
G73 Reparatie MRA met afdruk 43,03

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

H11 Trekken tand of kies 40,34
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,12
H21 Kosten hechtmateriaal 5,72
H26 Hechten weke delen 59,16
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 64,54
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak per kaak 48,41
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 32,27
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 64,54
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 86,06
H44 Primaire antrumsluiting 59,16
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 53,79

Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 min 12,06
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 min 12,06
M03 Gebitsreiniging per 5 min 12,06
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement 24,20
M10 Fluoridebehandeling, methode I 26,89
M20 Fluoridebehandeling, methode II 21,51
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek ** 16,14
M61 Mondbeschermer * 24,20

Kunstgebitten

P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw per kaak * 37,65
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw per kaak * 80,68
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw per kaak * 53,79
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw per kaak * 80,68
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 37,65
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk per kaak * 16,14
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk per kaak * 43,03
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * 80,68
P14 Individuele afdruk met randopbouw 59,16
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * 161,36
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 59,16
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 53,79
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 16,14
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak * 161,36
P25 Volledig kunstgebit onderkaak * 215,14
P27 Reoccluderen 53,79
P28 Naregistratie en remounten 53,79
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 43,03
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * 349,61
P31 Wortelkap met stift * 134,46
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q, staafhuls 80,68
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 53,79
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen * 220,52
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen * 301,20
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 26,89
P37 Frontopstelling in aparte zitting 32,27
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte mbv specifieke apparatuur 59,16
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 80,68
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,45
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 26,89
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 26,89
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 32,27
P45 Noodkunstgebit * 107,57
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw per kaak * 37,65
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw per kaak * 80,68
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw per kaak * 53,79
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw per kaak * 80,68
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit per kaak 37,65
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk per kaak * 16,14
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk per kaak * 43,03
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 32,27
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 26,89
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage per kaak * 150,60
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk per kaak * 43,03
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk per kaak * 43,03

Kronen en bruggen

R08 Eenvlaks composiet inlay * 64,54
R09 Tweevlaks composiet inlay * 123,71
R10 Drievlaks composiet inlay * 161,36
R11 Eenvlaksinlay * 96,81
R12 Tweevlaksinlay * 150,60
R13 Drievlaksinlay * 215,14
R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen indirecte restauraties 26,89
R24 Kroon * 236,66
R28 Endokroon, indirect vervaardigd * 64,54
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 53,79
R31 Opbouw plastisch materiaal 53,79
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode * 53,79
R33 Gegoten opbouw, directe methode * 107,57
R40 Eerste brugtussendeel * 161,36
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * 80,68
R46 Brugverankering, per anker * 53,79
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 134,46
R50 Metalen fixatiekap met afdruk * 26,89
R55 Gipsslot met extra afdruk * 26,89
R60 Plakbrug zonder preparatie * 107,57
R61 Plakbrug met preparatie * 161,36
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 37,65
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee 21,51
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 59,16
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 59,16
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 32,27
R73 Aanbrengen extra retentie cq pinnen in schildje 21,51
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties * 21,51
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug * 53,79
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 26,89
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 26,89
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * 64,54
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * 107,57
R80 Temporaire, eerste voorziening * 26,89
R85 Temporaire, volgende voorziening * 10,76

Tandvleesbehandelingen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 142,53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 155,98
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 29,04
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element 21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiele tandvleesbehandeling 83,37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiele tandvleesbehandeling 96,81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 43,03
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 75,30
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist 56,48
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 108,65
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist 81,75
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 144,68
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist 108,65
T57 Toepassing lokaal medicament 58,09
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 142,53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 155,98
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 174,80
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) 268,93
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) 322,71
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 53,79
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 144,68
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 139,84
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 67,23
T80 Tandvleestransplantaat 115,64
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 94,13
T82 Tandvleescorrectie, per element 51,10
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 134,46
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) * 322,71
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per e * 107,57
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 174,80
T87 Kroonverlenging per element 174,80
T88 Kroonverlenging per sextant 322,71
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 53,79
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 144,68
T91 Pocketregistratie 32,27
T92 Parodontiumregistratie 64,54
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling ** 37,65
T94 Behandeling tandvleesabces 72,61
T95 (Draad)Spalk * 21,51
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse 53,79

Vullingen

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 64,54
V30 Fissuurlak eerste element 24,20
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting 13,45
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicamen 5,38
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 10,76
V70 Parapulpaire stift * 10,76
V71 Eenvlaksvulling amalgaam 22,59
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 36,04
V73 Drievlaksvulling amalgaam 46,79
V74 Meervlaksvulling amalgaam 65,62
V80 Wortelkanaalstift * 18,83
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 33,35
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 46,79
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 57,55
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 76,38
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * 8,07
V91 Eenvlaksvulling composiet 43,03
V92 Tweevlaksvulling composiet 56,48
V93 Drievlaksvulling composiet 67,23
V94 Meervlaksvulling composiet 86,06

Maken en/ of beoordelen foto’s

X10 Kleine rontgenfoto 15,06
X10 Bitewings 15,06
X21 Kaakoverzichtsfoto 64,54
X22 Kaakoverzichtsfoto tbv implantologie in de tandeloze kaak 64,54

Overige

ZZZ bleachinggel los 24,00
ZZZ AWBZ regeling 83,05
 

*Exclusief techniek kosten

Nog meer vragen?

Emails worden uiterlijk binnen 2 werkdagen beantwoord, indien de praktijk gesloten is worden emails binnen 48 uur beantwoord nadat de praktijk weer geopend is.